Saltar apartados

PROGRAMA DE DOCTORAT REGULAT PEL RD 1393/2007

ESTRUCTURA

1. Línies d'investigació

2. Grups d'investigació

3. Accés


1. LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

És el marc en el qual s'enquadren els projectes de tesis i en el qual s'integren els futurs doctors.

Aquest programa de doctorat engloba tres línies d'investigació:


DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA

La investigació en Didàctica de la Matematica és un àmbit d'investigació internacionalment reconegut en el qual s'identifiquen diferents agendes d'investigació (pensament geomètric, pensament numèric i algebraic, pensament matemàtic avançat, coneixement i pràctica professional del professor de matemàtiques, resolució de problemes de matemàtiques, ensenyament de les matemàtiques i formació de professors i TICS) utilitzant diferents aproximacions metodològiques i desenvolupant noves aproximacions a l'anàlisi de dades.

L'objectiu que guia aquesta línia d'investigació és aportar coneixement que permeta avançar en la comprensió dels processos d'aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques en els diferents nivells, el desenvolupament del currículum i la formació de professors.


DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
La línia de la investigació en didàctica de la Llengua i la Literatura aporta aproximacions variades al desenvolupament de les línies actuals d'investigació en l'àmbit de la didàctica de les Llengües i la Literatura, amb l'objectiu de reconèixer i plantejar problemes que permeten avançar en la comprensió dels processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua i l'escriptura així com determinar actuacions d'investigació encaminades a donar respostes científiques i eficaces a aquests problemes.

D'aquesta manera, aquesta línia d'investigació pretén desenvolupar coneixement, dissenyar i aplicar mètodes d'investigació científica aplicats a problemes relacionats amb la didàctica de les llengües (primera llengua, segona llengua i llengües en contacte).


DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
La investigació en Didàctica de l'Expressió Musical és un àmbit d'investigació en emergència en el qual s'identifica agendes d'investigació utilitzant diferents aproximacions metodològiques i desenvolupant noves aproximacions a l'anàlisi de dades.

Els objectius d'aquesta línia d'investigació estan dirigits a l'aportació de coneixement que permeta avançar en la comprensió dels processos d'aprenentatge i ensenyament de l'expressió musical en els diferents nivells així com al desenvolupament del currículum i la formació de professors.


2. GRUP D'INVESTIGACIÓ
El grup que desarolla les diferents línies d'investigació contemplades en aquest programa de doctorat és VIGROB-078: Investigació i formació didàctica.

3. ACCÉS
L'accés al període d'investigació es realitzarà una vegada acreditat el període formatiu a partir d'alguna de les quatre opcions següents, contemplades en el RD 1393/2007:

Opció A
Estar en possessió d'un títol oficial de màster de l'Espai Europeu d'Educació Superior (d'ara endavant EEES) o equivalent, en el cas de països no pertanyents a l'EEES.

Dins d'aquesta opció, el màster d'Investigació Educativa de la Universitat d'Alacant (60 ECTS) es considera període formatiu del programa de doctorat.


Opció B
Haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos Màsters Universitaris.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat determinarà l'adequació dels crèdits presentats per l'aspirant com a període formatiu del programa de doctorat.
Opció C
Tenir superats 60 crèdits ECTS d'activitats formatives definides en el programa de doctorat
Opció D Transitòriament, es podrà accedir mitjançant l'acreditació del Diploma d'Estudis Avançats (DEA).

L'admissió al període d'investigació serà realitzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Informació sobre el programa de doctorat: requisits d'accés, admissió, estructura i línies d'investigació.

Departament d'Innovació i Formació Didàctica


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464